ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Arinsal — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 20.2°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 11.6°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — -0.2°C ఫిబ్రవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — -4.7°C ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 141.8 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది మే. కనీస అవపాతం — 33.9 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది డిసెంబర్.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!