ప్రసిద్ధ దేశాలు

అల్జీరియా — వాతావరణ జనవరి, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నగరాల్లో వాతావరణ
సిటీ డే నైట్ క్లౌడ్ వర్షాలు అవపాతం సముద్ర సన్
Batna 8.5 °C 1.6 °C 10 రోజుల 2 రోజుల 23.2 mm 0 °C 7.1 h.
ఆల్జియర్స్ 15.3 °C 9.6 °C 9 రోజుల 5 రోజుల 68.6 mm 15.7 °C 6.8 h.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!