ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Batna — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 32.1°C జూలై. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 22.2°C జూలై. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 8.5°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 1.6°C జనవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 54.3 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది మే. కనీస అవపాతం — 5 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది జూలై.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!