ప్రసిద్ధ దేశాలు

అబ్ఖజియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అబ్ఖజియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత అబ్ఖజియా (ప్రస్తుత నెల)
Pitsunda 25.7 °C
Gudauta 25.7 °C
న్యూ అథోస్ 25.7 °C
Sukhumi 25.7 °C
Tsandryphsh 25.7 °C
Gagra 25.7 °C
Ochamchira 25.7 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!