ప్రసిద్ధ దేశాలు

అబ్ఖజియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అబ్ఖజియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత అబ్ఖజియా (ప్రస్తుత నెల)
Gudauta 27.1 °C
న్యూ అథోస్ 27.1 °C
Ochamchira 27 °C
Pitsunda 27 °C
Sukhumi 27 °C
Tsandryphsh 27 °C
Gagra 27 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!