ప్రసిద్ధ దేశాలు

అబ్ఖజియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అబ్ఖజియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత అబ్ఖజియా (ప్రస్తుత నెల)
Sukhumi 20.7 °C
Gudauta 20.6 °C
న్యూ అథోస్ 20.6 °C
Ochamchira 20.6 °C
Pitsunda 20.5 °C
Gagra 20.5 °C
Tsandryphsh 20.4 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!