பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Zelenogradsk — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 22.3°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 15°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -0.8°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -3.2°C ஜனவரி மாதம்.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 19.6°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 1.7°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 87.7 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை. குறைந்தபட்ச மழை — 33 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மார்ச்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!