பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Yakutsk — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 25.5°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 14.2°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -33.9°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -36.8°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 46.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட். குறைந்தபட்ச மழை — 6.3 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது டிசம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!