பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

வோல்கக்ர்யாட் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 29.7°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 21.9°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -4.8°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -7.7°C பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 52.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மே. குறைந்தபட்ச மழை — 15.4 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!