பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Volgodonsk — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 30.5°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 21.1°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -1.6°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -4.3°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 52.2 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை. குறைந்தபட்ச மழை — 13.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!