பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Valaam — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 17.9°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 15.6°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -3.6°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -5.1°C பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 85.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட். குறைந்தபட்ச மழை — 40.5 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மார்ச்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!