பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Temruk — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 29.5°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 22.4°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 4.8°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 1.7°C பிப்ரவரி.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 25.8°C நிலையான ஜூலை. நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 5.2°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 68.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூன். குறைந்தபட்ச மழை — 28.1 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!