பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 21.6°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 14.8°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -5.4°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -7.4°C ஜனவரி மாதம்.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 17.3°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — -1.3°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 75.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட். குறைந்தபட்ச மழை — 31.2 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மார்ச்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!