பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Severodvinsk — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 19.6°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 13.4°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -9.7°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -11°C ஜனவரி மாதம்.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 13.4°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — -1.7°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 89.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட். குறைந்தபட்ச மழை — 29.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!