பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

ஓரென்பூர்க் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 27.5°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 17.3°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -11.5°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -14.1°C பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 38.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மார்ச். குறைந்தபட்ச மழை — 22.7 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!