பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

ஓரேல் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 25.1°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 15.1°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -5.8°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -8.2°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 90.4 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை. குறைந்தபட்ச மழை — 32.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது நவம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!