பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

நோவஸிபிர்ஸ்க் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 25.3°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 15.6°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -16.1°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -18.3°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 60.1 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது நவம்பர். குறைந்தபட்ச மழை — 20.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!