பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Mirniy — வானிலை ஏப்ரல், தண்ணீர் வெப்பநிலை

14.9°C பகல்நேர வெப்பநிலை 9°C இரவு வெப்பநிலை 17 சன்னி நாட்கள் 12.8-14.2 சன் (மணி) 2 மழை நாட்களில் 23.8 மிமீ மேகமூட்டம் 9.8°C தண்ணீர் வெப்பநிலை
காற்றின் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 24°C — 30 சித்திரை 2018.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை 16°C — 20 சித்திரை 2016.
குறைந்தபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 6°C — 21 சித்திரை 2017.
குறைந்தபட்ச இரவு வெப்பநிலை 1°C — 1 சித்திரை 2017.
தண்ணீர் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
வெப்பமான நீர் 14 °C — 29 சித்திரை 2018. குளிரான நீர் 7.5 °C — 1 சித்திரை 2013.
சன்னி மேகமூட்டமும் இருண்ட நாட்கள்
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை 48.9 மிமீ — ஜனவரி. குறைந்தபட்ச மழை 22.5 மிமீ — மார்ச்.
காற்றின் வேகம், km / h,
அதிகபட்ச காற்றின் வேகம் 21.2 km / h, — பிப்ரவரி. குறைந்தபட்ச காற்றின் வேகம் 15.1 km / h, — மே.
சூரிய ஒளி மணி எண்ணிக்கை
நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி அதிகபட்ச 12.7 ம. — ஆடி. நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி குறைந்தபட்ச எண் 3.9 ம. — ஜனவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!