பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Magadan — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 15.6°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 9.9°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -16.6°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -20.2°C பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 126 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட். குறைந்தபட்ச மழை — 15.1 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது டிசம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!