பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Lermontovo — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 29.5°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 19.6°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 6.2°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 2.9°C பிப்ரவரி.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 26.6°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 9.1°C நிலையான மார்ச்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 102.7 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது டிசம்பர். குறைந்தபட்ச மழை — 37.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!