பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Lagan — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 31°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 25.7°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 0.8°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -2.4°C பிப்ரவரி.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 27.1°C நிலையான ஜூலை. நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 0.8°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 27.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது டிசம்பர். குறைந்தபட்ச மழை — 9.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!