பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

க்ராஸ்நாயர்ஸ்க் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 25.1°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 13°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -15.9°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -19.8°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 56.2 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட். குறைந்தபட்ச மழை — 13.2 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜனவரி மாதம்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!