பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

க்ர்யாஸ்நயார் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 31°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 20.9°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 3.9°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 0.7°C பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 93.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மே. குறைந்தபட்ச மழை — 36.3 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!