பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Groznyi — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 32.1°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 20.7°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 2.3°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -1.8°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 77.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூன். குறைந்தபட்ச மழை — 18.2 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது நவம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!