பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

ஏங்கல்ஸ் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 27.3°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 18.6°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -7.5°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -10.8°C பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 47.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை. குறைந்தபட்ச மழை — 23.7 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஏப்ரல்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!