பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Domodedovo — வானிலை ஏப்ரல்

9.2°C பகல்நேர வெப்பநிலை 3.1°C இரவு வெப்பநிலை 6 சன்னி நாட்கள் 13.1-15.2 சன் (மணி) 4 மழை நாட்களில் 50.8 மிமீ மேகமூட்டம் 0°C தண்ணீர் வெப்பநிலை
காற்றின் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 23.5°C — 29 சித்திரை 2015.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை 13.5°C — 26 சித்திரை 2019.
குறைந்தபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 0°C — 7 சித்திரை 2013.
குறைந்தபட்ச இரவு வெப்பநிலை -5°C — 3 சித்திரை 2014.
சன்னி மேகமூட்டமும் இருண்ட நாட்கள்
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை 92.7 மிமீ — ஆடி. குறைந்தபட்ச மழை 35.1 மிமீ — பிப்ரவரி.
காற்றின் வேகம், km / h,
அதிகபட்ச காற்றின் வேகம் 14.5 km / h, — டிசம்பர். குறைந்தபட்ச காற்றின் வேகம் 11.8 km / h, — அகஸ்டஸ்.
சூரிய ஒளி மணி எண்ணிக்கை
நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி அதிகபட்ச 10.8 ம. — ஜூன். நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி குறைந்தபட்ச எண் 1.2 ம. — ஜனவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!