பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Bolshoy Utrish — வானிலை நவம்பர், தண்ணீர் வெப்பநிலை

11.2°C பகல்நேர வெப்பநிலை 7.3°C இரவு வெப்பநிலை 16 சன்னி நாட்கள் 9.1-10.2 சன் (மணி) 3 மழை நாட்களில் 37.7 மிமீ மேகமூட்டம் 15°C தண்ணீர் வெப்பநிலை
காற்றின் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 21°C — 9 நவம்பர் 2019.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை 19°C — 10 நவம்பர் 2016.
குறைந்தபட்ச தினசரி வெப்பநிலை -0.5°C — 29 நவம்பர் 2018.
குறைந்தபட்ச இரவு வெப்பநிலை -3.7°C — 25 நவம்பர் 2014.
தண்ணீர் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
வெப்பமான நீர் 19.9 °C — 1 நவம்பர் 2018. குளிரான நீர் 12.4 °C — 26 நவம்பர் 2015.
சன்னி மேகமூட்டமும் இருண்ட நாட்கள்
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை 67.2 மிமீ — ஜனவரி. குறைந்தபட்ச மழை 29.3 மிமீ — அகஸ்டஸ்.
காற்றின் வேகம், km / h,
அதிகபட்ச காற்றின் வேகம் 22.4 km / h, — பிப்ரவரி. குறைந்தபட்ச காற்றின் வேகம் 14.5 km / h, — மே.
சூரிய ஒளி மணி எண்ணிக்கை
நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி அதிகபட்ச 12.8 ம. — ஆடி. நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி குறைந்தபட்ச எண் 4 ம. — ஜனவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!