பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Belogorsk — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 28.1°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 17.2°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 2.6°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -1°C ஜனவரி மாதம்.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 25.1°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 8.2°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 172.4 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூன். குறைந்தபட்ச மழை — 38.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது செப்டம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!