பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

ஆல்பீயா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 29.6°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 21.6°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 12.5°C பிப்ரவரி. சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 7.4°C பிப்ரவரி.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 25.6°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 13.4°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 55.3 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மார்ச். குறைந்தபட்ச மழை — 5.4 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!