பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Lignano — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 29.9°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 18.8°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 6.9°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 2.3°C ஜனவரி மாதம்.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 25.7°C நிலையான ஜூலை. நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 9.1°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 123.2 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது செப்டம்பர். குறைந்தபட்ச மழை — 43.5 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது டிசம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!