பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Platanias — வானிலை அக்டோபர், தண்ணீர் வெப்பநிலை

22.9°C பகல்நேர வெப்பநிலை 17.4°C இரவு வெப்பநிலை 20 சன்னி நாட்கள் 10.8-11.8 சன் (மணி) 5 மழை நாட்களில் 60.8 மிமீ மேகமூட்டம் 23.3°C தண்ணீர் வெப்பநிலை
காற்றின் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 30.5°C — 4 அக் 2019.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை 24.5°C — 4 அக் 2019.
குறைந்தபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 16.5°C — 25 அக் 2018.
குறைந்தபட்ச இரவு வெப்பநிலை 10.5°C — 28 அக் 2013.
தண்ணீர் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
வெப்பமான நீர் 24.9 °C — 1 அக் 2019. குளிரான நீர் 21.3 °C — 31 அக் 2017.
சன்னி மேகமூட்டமும் இருண்ட நாட்கள்
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை 135 மிமீ — பிப்ரவரி. குறைந்தபட்ச மழை 2.7 மிமீ — ஆடி.
காற்றின் வேகம், km / h,
அதிகபட்ச காற்றின் வேகம் 16.1 km / h, — ஜனவரி. குறைந்தபட்ச காற்றின் வேகம் 12.4 km / h, — ஜூன்.
சூரிய ஒளி மணி எண்ணிக்கை
நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி அதிகபட்ச 13.9 ம. — ஆடி. நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி குறைந்தபட்ச எண் 5.4 ம. — டிசம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!