பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Kefalos — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 29.6°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 25.8°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 14.2°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 13°C ஜனவரி மாதம்.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 25.4°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 16.8°C நிலையான மார்ச்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 122.1 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜனவரி மாதம். குறைந்தபட்ச மழை — 0.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!