பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Kalambaka — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 30.8°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 15.4°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 5.9°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -1.2°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 85.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மே. குறைந்தபட்ச மழை — 26.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!