பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Herning — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 20.1°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 13.7°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 2.7°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 0.3°C பிப்ரவரி.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 18.6°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 1.3°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 88 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட். குறைந்தபட்ச மழை — 40.2 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஏப்ரல்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!