பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Esbjerg — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 19.2°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 15.6°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 3.7°C பிப்ரவரி. சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 1.8°C பிப்ரவரி.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 18.5°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 2.6°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 107.7 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது செப்டம்பர். குறைந்தபட்ச மழை — 35.7 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஏப்ரல்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!