பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Spindleruv Mlyn — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 19.8°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 14.3°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -2.1°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -3.7°C பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 185.1 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை. குறைந்தபட்ச மழை — 48.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!