பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Podebrady — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 24.5°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 15°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 0.5°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -2.2°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 70.1 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மே. குறைந்தபட்ச மழை — 25.7 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!