பிரபலமான நாடுகள்

அஜர்பைஜான் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அஜர்பைஜான்
தண்ணீர் வெப்பநிலை அஜர்பைஜான் (தற்போதைய மாதம்)
Astara 16.8 °C
Lankaran ல் 16.1 °C
Neftcala 15.6 °C
Lobkatan 14.3 °C
பாக்கு 14.1 °C
Mardakan 13.5 °C
Sumgayit 13.3 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!