பிரபலமான நாடுகள்

அஜர்பைஜான் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அஜர்பைஜான்
தண்ணீர் வெப்பநிலை அஜர்பைஜான் (தற்போதைய மாதம்)
Lankaran ல் 19.7 °C
Neftcala 19.5 °C
Astara 19.4 °C
பாக்கு 18.2 °C
Lobkatan 18.2 °C
Mardakan 16.4 °C
Sumgayit 15.9 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!