பிரபலமான நாடுகள்

அஜர்பைஜான் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அஜர்பைஜான்
தண்ணீர் வெப்பநிலை அஜர்பைஜான் (தற்போதைய மாதம்)
Lankaran ல் 27.7 °C
Astara 27.6 °C
Neftcala 27 °C
Lobkatan 26.1 °C
பாக்கு 26.1 °C
Mardakan 25.7 °C
Sumgayit 25.5 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!