பிரபலமான நாடுகள்

ஆஸ்திரியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், ஆஸ்திரியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை ஆஸ்திரியா (தற்போதைய மாதம்)
Sankt அன்டன் 18.9 °C
லீக்டன்ஸ்டைன் 18.9 °C
லெக் 18.9 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!