பிரபலமான நாடுகள்

ஆஸ்திரேலியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், ஆஸ்திரேலியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை ஆஸ்திரேலியா (தற்போதைய மாதம்)
டார்வின் 25.9 °C
கேர்ந்ஸ் 23.4 °C
ஃப்ரேசர் 19.5 °C
பிரிஸ்பேன் 18.9 °C
சிட்னி 17.7 °C
பெர்த் 17.6 °C
அடிலெய்ட் 13 °C
மெல்போர்ன் 10.9 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!