பிரபலமான நாடுகள்

ஆஸ்திரேலியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், ஆஸ்திரேலியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை ஆஸ்திரேலியா (தற்போதைய மாதம்)
டார்வின் 30.2 °C
கேர்ந்ஸ் 29.1 °C
ஃப்ரேசர் 27.2 °C
பிரிஸ்பேன் 26.7 °C
பெர்த் 23 °C
சிட்னி 22.7 °C
அடிலெய்ட் 22 °C
மெல்போர்ன் 21.2 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!