பிரபலமான நாடுகள்

ஆர்மீனியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், ஆர்மீனியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை ஆர்மீனியா (தற்போதைய மாதம்)
யெரெவந் 6.3 °C
Jermuk 6.2 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!