பிரபலமான நாடுகள்

அர்ஜென்டீனா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அர்ஜென்டீனா
தண்ணீர் வெப்பநிலை அர்ஜென்டீனா (தற்போதைய மாதம்)
ஏர்ஸ் 24.8 °C
தேள் ப்லாட 18.5 °C
மிராமர் 17.8 °C
ப்வெர்டோ மாட்ரிந் 15.7 °C
சன் கார்லோஸ் தே பரிலோச்சே 11.7 °C
உஷ்ுையா 8.2 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!