பிரபலமான நாடுகள்

அல்ஜீரியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அல்ஜீரியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை அல்ஜீரியா (தற்போதைய மாதம்)
ஆல்ஜியர்ஸ் 21.4 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!