பிரபலமான நாடுகள்

அல்பேனியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அல்பேனியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை அல்பேனியா (தற்போதைய மாதம்)
திரானே 23.3 °C
Durres 23.2 °C
பராட் 23.1 °C
Ksamil 23 °C
Saranda 22.9 °C
Vlora 22.6 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!