பிரபலமான நாடுகள்

அல்பேனியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அல்பேனியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை அல்பேனியா (தற்போதைய மாதம்)
திரானே 25 °C
Ksamil 25 °C
பராட் 24.9 °C
Saranda 24.9 °C
Durres 24.8 °C
Vlora 24.6 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!