பிரபலமான நாடுகள்

அல்பேனியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அல்பேனியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை அல்பேனியா (தற்போதைய மாதம்)
Ksamil 15.5 °C
Saranda 15.5 °C
Vlora 15.4 °C
பராட் 14.8 °C
Durres 14.7 °C
திரானே 14.1 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!