பிரபலமான நாடுகள்

அப்காசியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அப்காசியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை அப்காசியா (தற்போதைய மாதம்)
புதிய அதோஸ் 27.1 °C
Gudauta 27.1 °C
சுக்கிமியை 27 °C
Tsandryphsh 27 °C
காக்ராவில் 27 °C
Ochamchira 27 °C
Pitsunda 27 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!