பிரபலமான நாடுகள்

அப்காசியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், அப்காசியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை அப்காசியா (தற்போதைய மாதம்)
Tsandryphsh 9.4 °C
காக்ராவில் 9.4 °C
Pitsunda 9.4 °C
Gudauta 9.4 °C
புதிய அதோஸ் 9.4 °C
சுக்கிமியை 9.4 °C
Ochamchira 9.3 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!