Populära länder
Jämför väder

Pizzo — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 29.6°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 21.7°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 11.6°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 8°C i januari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 27.3°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 14.4°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 89.2 mm Det spelades in Februari. Minsta utfällning — 14.5 mm Det spelades in Juli.
Berätta för oss och dela med dina vänner!