Populära länder
Jämför väder

Pesaro — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 29.5°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 22.5°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 9.9°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 7°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 26.3°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 10.2°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 74.4 mm Det spelades in Februari. Minsta utfällning — 22 mm Det spelades in Augusti.
Berätta för oss och dela med dina vänner!