Populära länder
Jämför väder

Padova — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 30.7°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 20.6°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 7.2°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 3.4°C i januari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 26.3°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 8.2°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 71.8 mm Det spelades in Maj. Minsta utfällning — 23.9 mm Det spelades in December.
Berätta för oss och dela med dina vänner!