Populära länder
Jämför väder

Padova — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 30.5°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 20.4°C Juli. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 7.3°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 3.5°C i januari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 26.1°C fast Juli. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 8.3°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 71.8 mm Det spelades in Maj. Minsta utfällning — 24.9 mm Det spelades in December.
Berätta för oss och dela med dina vänner!