Populära länder
Jämför väder

Olbia — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 29.8°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 21.7°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 12.5°C Februari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 7.4°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 25.7°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 13.4°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 56.8 mm Det spelades in November. Minsta utfällning — 8.6 mm Det spelades in Juli.
Berätta för oss och dela med dina vänner!