Populära länder
Jämför väder

Olbia — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 29.6°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 21.6°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 12.5°C Februari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 7.4°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 25.6°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 13.4°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 55.3 mm Det spelades in Mars. Minsta utfällning — 5.4 mm Det spelades in Augusti.
Berätta för oss och dela med dina vänner!