Populära länder
Jämför väder

Milano — väder per månad

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 29.5°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 19.4°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 6.5°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 2.5°C i januari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 132.6 mm Det spelades in November. Minsta utfällning — 42 mm Det spelades in i januari.
Berätta för oss och dela med dina vänner!