Populära länder
Jämför väder

Milano — väder per månad

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 29.3°C Juli. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 18.9°C Juli. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 6.4°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 2.3°C i januari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 131.3 mm Det spelades in Maj. Minsta utfällning — 45.3 mm Det spelades in i januari.
Berätta för oss och dela med dina vänner!