Populära länder
Jämför väder

Massa Lubrense — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 30.2°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 26.7°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 12.1°C Februari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 10.1°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 26.7°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 14.2°C fast Mars.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 101.6 mm Det spelades in Februari. Minsta utfällning — 16 mm Det spelades in Augusti.
Berätta för oss och dela med dina vänner!