Populära länder
Jämför väder

Massa Lubrense — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 30.5°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 26.8°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 12.8°C Februari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 10.8°C i januari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 26.5°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 14.3°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 120.4 mm Det spelades in Februari. Minsta utfällning — 12.6 mm Det spelades in Augusti.
Berätta för oss och dela med dina vänner!