Populära länder
Jämför väder

Massa Lubrense — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 30.2°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 27°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 12.6°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 10.7°C i januari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 26.6°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 14.3°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 128.7 mm Det spelades in November. Minsta utfällning — 19 mm Det spelades in Augusti.
Berätta för oss och dela med dina vänner!