Populära länder
Jämför väder

Maiori — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 31.3°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 20°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 11.1°C Februari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 6.2°C Februari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 26.6°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 14.2°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 86.8 mm Det spelades in Februari. Minsta utfällning — 25.8 mm Det spelades in Augusti.
Berätta för oss och dela med dina vänner!