Populära länder
Jämför väder

Maiori — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 31.5°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 21.1°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 11.2°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 6.7°C i januari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 26.5°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 14.2°C fast Mars.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 107.8 mm Det spelades in Mars. Minsta utfällning — 32.3 mm Det spelades in Augusti.
Berätta för oss och dela med dina vänner!